Нацбанк презентував нове бачення фінансового сектору України до 2025 року

Кожен напрям має свої стратегічні цілі та індикатори виконання.

Кожен напрям має свої стратегічні цілі та індикатори виконання.

“Минулі 5 років пройшли під знаком комплексної стратегії до 2020 року. Це був перший пробний документ”, – зазначив Яків Смолій, голова Національного банку України. А також додав, що дії комплексної програми була виконанні на дві третини. Деякі заплановані дії, що були закладені у стратегію до 2020 року, та не до кінця були виконані, будуть перенесенні у стратегії до 2025 року.

“Тому стратегія 2025 стала логічним продовженням наших попередніх реформ”, – наголосив голова НБУ.

Серед досягнень Нацбанку Яків Смолій зазначив:

  • Посилення інституційної незалежності
  • Проведення внутрішньої трансформації НБУ
  • Змінена монетарна політика. “Ми змінили нашу монетарну політику і тепер таргетуємо інфляцію, а не обмінний курс. Останній до слова став гнучким та почав відображати ринкові реалії, і більше не встановлюється штучно за рахунок спалювання міжнародних резервів”, – додав глава НБУ.
  • Оздоровлення банківського сектору. Банки, що присутні зараз на ринку платоспроможні, прибуткові та безпечні для клієнтів
  • Проведення валютної лібералізації, змінивши застаріле валютне законодавство.
  • Покращення корпоративного управління державних банків

“Ми очікуємо, що до 2025 року ми зможемо загалом збільшити легкість введення бізнесу в Україні та залучення іноземних інвестицій. Також плануємо зробити фінансові послуги надійними, прозорими, а безготівкові розрахунки — дешевшими”, – повідомив голова Нацбанку.

Стратегія 2025 враховує теперішні та майбутні потреби представників усіх груп екосистеми як споживачів фінансових послуг, так і ключових гравців, що беруть участь у створенні цих послуг, а також сприяє реалізації місії фінансового сектору України.

Стратегія розвитку фінансового сектору поділяється на п’ять стратегічних напрямів: фінансова стабільність, макроекономічний розвиток, фінансова інклюзія, розвиток фінансових ринків та інноваційний розвиток.

Кожен напрям має свої стратегічні цілі та індикатори виконання.

Завдання з фінансової стабільності містити в собі ефективне регулювання фінансового сектору та удосконалення наглядових підходів, прозорий фінансовий сектор, стійкість фінансового сектору до викликів (шоків) та підвищення якості корпоративного управління та управління ризиками у фінансовому секторі.  Макроекономічний розвиток включає забезпечення стійкості державних фінансів, сприяння кредитуванню економіки, посилення захисту прав кредиторів та інвесторів та творення умов для залучення довгострокових ресурсів.

Під фінансовою інклюзією розуміють підвищення доступності та рівня користування фінансовими послугами, посилення захисту прав споживачів фінансових послуг, а також підвищення рівня фінансової грамотності населення. Ціль розвиток фінансових ринків містить такі завдання як: сприяння розвитку ринків небанківських фінансових послуг, ефективна інфраструктура ринків капіталу, створення ліквідних ринків фінансових інструментів та механізмів/інструментів зниження ризиків здійснення фінансових операцій, інтеграція фінансового ринку України у світовий фінансовий простір.

Щодо інноваційного розвитку, то тут розуміють розвиток відкритої архітектури фінансового ринку та оверсайта, забезпечення розвитку ринку FinTech, цифрових технологій та платформ регуляторів, забезпечення розвитку SupTech&RegTech та розвиток цифрової економіки.

Оксана Маркарова, голова Міністерства фінансів України повідомила, що їхня мета в підтримці макроекономічної стабільності, забезпечення належного фінансування та виконання бюджету. “Усе, що Міністерство фінансів має у своєму арсеналі інструментів для прискорення економічного зростання — ви в цьому році від нас побачите”, – додала вона.

Нагадаємо, Національний банк України оприлюднив Програму дій на 2020 рік, яка є річною дорожньою картою для реалізації середньострокової Стратегії центрального банку.

Нова Програма дій на 2020 рік визначає пріоритетні кроки для подальшого прогресу в досягненні кожної з семи стратегічних цілей НБУ – забезпечення низької інфляції, стабільної, прозорої та ефективної банківської системи, відновлення кредитування, ефективного регулювання фінансового сектора, вільного руху капіталу, фінансової інклюзії, а також розбудова сучасного, відкритого, незалежного та ефективного центрального банку.

Довідка

Місія фінансового сектору України — фінансовий сектор України є драйвером сталого та інклюзивного розвитку економіки України та сприяє підвищенню добробуту громадян через забезпечення ефективного акумулювання, розподілу та обігу фінансових ресурсів
в економіці.

категорії
Економіка

Публікації по темі