Нацбанк прокоментував зміни реального ВВП у ІІ кварталі 2018 року

Українська економіка пришвидшила зростання на 0,7% у річному вимірі

Фактичні темпи зростання реального ВВП у ІІ кварталі 2018 року виявилися вищими ніж очікував Нацбанк.

Він зріс на 1,0% сезонно-скориговано у порівнянні з минулим кварталом.Це можна пояснити насамперед раннім стартом збору врожаю цього року. Головний рушій зростання реального ВВП – внутрішній попит, насамперед споживчий.

У Нацбанку також зазначили, що споживчий попит продовжував впевнено посилюватися.  Суттєве зростання було у секторі державного управління (на 11,0% р/р порівняно зі зниженням на 1,4% р/р у попередньому кварталі). Причиною стали істотно вищі видатки на субсидії населенню на оплату послуг ЖКГ через нижчу температуру та довший опалювальний сезон цього року порівняно з минулим.

Також продовжує збільшуватися приватне споживання домогосподарств. Українці наростили споживчі витрати на 4,2% р/р, згідно з підсумками ІІ кварталу. Це сталося через зростання реальної заробітної плати, грошових переказів в Україну та пенсій, поліпшення споживчих настроїв населення.

Зростання валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) уповільнилося (14,2% р/р). Значні темпи збереглися завдяки високим діловим очікуванням підприємств, нарощенням капітальних видатків бюджету (проекти розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури).

Від’ємний внесок чистого експорту у зростання ВВП скоротився до 1.7 в. п. Проте в цілому темпи зростання експорту товарів та послуг в реальному вимірі зросли на 0,1% р/р, якщо порівнювати з падінням на 9,9% р/р у попередньому кварталі.

Збільшилось зростання за рахунок експорту продовольчих товарів, руд та чорних металів. Відновилося також зростання обсягів імпорту товарів та послуг у II кварталі на 3% р/р порівняно з -5,4% р/р у I кварталі. Загалом експорт забезпечує 47,9% ВВП та валютних надходжень України. І формує 50% міжнародного іміджу України

Найпозитивніші зміни порівняно з І кварталом статися у сільському господарстві. Завдяки ранньому початку збору зернових культур зростання валової доданої вартості (ВДВ) сільського господарства суттєво прискорилося – до 19,3% р/р порівняно з -0,5% р/р у попередньому кварталі.

Відбулося прискорення зростання ВДВ енергетичного сектору (на 6,9% р/р). Такий результат – внаслідок припинення торгівлі з неконтрольованими територіями (НКТ) та захоплення підприємств на тих територіях у минулому році.

Але через ремонти на кількох великих підприємствах гірничо-металургійного комплексу темпи зростання переробної промисловості уповільнилися до 2,0% р/р, а добувної – до 0,7% р/р.

Також зріс ВДВ більшості секторів послуг, зокрема транспорту, охорони здоров’я, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

категорії
Економіка

Публікації по темі