Національний банк зберіг незмінним прогноз інфляції на 2019-2020 роки

Національний банк покращив прогноз міжнародних резервів.

У 2019-2020 роках споживча інфляція знижуватиметься – до верхньої межі цільового діапазону 5% ± 1 в.п. на початку 2020 року та цільового рівня 5% наприкінці року. Прогноз зростання цін у 2019 році залишається незмінним – 6,3% на кінець року.

Про це йдеться у щоквартальному “Інфляційному звіті” за січень 2019 року.

Головними факторами, що зумовлюватимуть зростання цін у 2019 році, будуть підвищення адміністративно-регульованих тарифів і заробітних плат, що збільшуватиме виробничі витрати бізнесу та стимулюватиме споживчий попит. Однак на прогнозному горизонті проінфляційний вплив цих чинників поступово послаблюватиметься.

Зниження інфляції забезпечуватимуть жорстка монетарна політика Національного банку, проведення якої необхідне для повернення інфляції до цілі, та  стримана фіскальнаполітика Уряду через значні обсяги планових погашень державного боргу. Також уповільненню інфляції сприятимуть низька волатильність курсу гривні та помірні темпи зростання цін на імпортовані товари, у тому числі енергоносії і продовольство.

Незмінним залишається також прогноз зростання реального ВВП. Після прискорення у 2018 році, як і раніше, прогнозується уповільнення зростання економіки до 2.5% у 2019 році. У 2020-2021 роках зростання знову пришвидшиться– до 2.9% і 3.7% відповідно. Цьому сприятимуть поступове пом’якшення монетарної політики, що стимулюватиме внутрішній попит, а також пожвавлення інвестиційної активності після зменшення невизначеності щодо політичної ситуації.

Національний банк покращив прогноз міжнародних резервів. Після розширення у 2018 році, надалі дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України прогнозується в межах 3-4% ВВП. Продовження співпраці з МВФ, що є ключовим припущенням прогнозу, на тлі збереження жорсткої монетарної політики дасть змогу зберегти доступ до міжнародних ринків капіталу на прогнозному горизонті як для приватного сектора, так і державного. Це дозволить профінансувати дефіцит поточного рахунку та разом з отриманням офіційного фінансування зберегти міжнародні резерви на рівні близько 21 млрд дол. США.

Окрім оновлених макроекономічних прогнозів, у січневому “Інфляційному звіті” розглянуто низку спеціальних тем, зокрема такі:

– Оцінка прогнозу інфляції. Попри суттєве сповільнення фактичний рівень інфляції за підсумками 2018 року (9.8%) перевищив прогноз Національного банку (8.9%), який було оприлюднено на початку 2018 року. Відхилення від прогнозу зумовили фактори, на які монетарна політика мала обмежений вплив – насамперед зростання адміністративно регульованих тарифів і цін і тиск з боку виробничих витрат, зокрема на оплату праці.

– Інвестиційний імпорт як фактор розширення дефіциту поточного рахунку. В останні кілька років поступово розширюється дефіцит поточного рахунку. Подібне розширення тривало і після кризи 2008-2009 років до рекордно високих значень у 2013 році (8.7% до ВВП). Однак характер розширення дефіциту після кризи 2014-2015 років істотно змінився. Зокрема, основним чинником розширення дефіциту поточного рахунку був передусім інвестиційний попит, а не споживчий, як раніше.

– Реалізація монетарної політики НБУ в умовах нестійкої структурної позиції ліквідності банківської системи. Протягом тривалого часу банківська система України функціонувала в умовах значного структурного профіциту ліквідності. Водночас протягом другого півріччя 2018 року структурний профіцит системи звузився під впливом збільшення попиту на готівку, що було наслідком прискорення зростання економіки та сприятливої ситуації на валютному ринку.

Для більш гнучкого реагування на зміни стану ліквідності банківської системи України Національний банк з 11 січня 2019 року запровадив зміни до операційного дизайну монетарної політики, визначивши основними операціями тендери як з розміщення депозитних сертифікатів строком на 14 днів, так і з рефінансування на цей же строк.

Проведення обох операцій за обліковою ставкою даватиме змогу утримувати ринкові ставки на близькому до неї рівні, тобто виконувати операційну ціль НБУ.Одночасне з цим зменшення частоти планових тендерів сприятиме розвитку міжбанківського кредитного ринку за рахунок стимулювання банків здійснювати операції між собою та більш ефективного управління власною ліквідністю.

Довідка

“Інфляційний звіт” відображає бачення Національного банку щодо поточного та майбутнього стану економіки України з акцентом на інфляційному розвитку, що є основою рішень з монетарної політики. Національний банк України публікує звіт щокварталу, починаючи з квітня 2015 року.

категорії
Економіка

Публікації по темі