Національний банк зможе здійснювати валютні інтервенції на умовах своп

Максимальний строк валютних інтервенцій на умовах своп не може перевищувати 30 календарних днів.

З 7 лютого 2019 року Національний банк може проводити валютні інтервенції на умовах своп, тобто з зобов’язанням зворотнього продажу валют як у форматі “гривня/іноземна валюта”, так і у форматі “іноземна валюта/іноземна валюта”.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Валютні інтервенції на умовах своп у форматі “гривня/іноземна валюта” можуть проводитися у будь-якій з існуючих форм валютних інтервенцій, а саме: у формі валютного аукціону, за єдиним курсом або за найкращим курсом. Водночас інтервенції на умовах своп у форматі “іноземна валюта/іноземна валюта” проводитимуться лише у формі за єдиним курсом.

Такі інтервенції на умовах своп, за оцінками Національного банку, будуть сприяти згладжуванню коливань на валютному ринку, які можуть бути наслідком тимчасових диспропорцій у структурі валютної ліквідності банків. Національний банк за потреби використовуватиме цей інструмент для згладжування як актуальних, так і потенційних коливань на валютному ринку. Досі Національний банк використовував операції своп лише з метою регулювання ліквідності банківської системи – такі операції проводилися тільки шляхом купівлі Національним банком валюти у банків.

Крім того, валютні інтервенції на умовах своп допоможуть ефективніше впливати на загальний попит та пропозицію грошей в Україні і, відповідно, сприяти виконанню головного завдання Національного банку – забезпечення цінової стабільності, зокрема, шляхом досягнення середньострокової цілі зі зниження інфляції до 5% +/-1 в.п. у середньостроковій перспективі.

Валютні інтервенції на умовах своп можуть здійснюватися як з доларом США, так і з іншими валютами, в яких формуються міжнародні резерви. Утім, з огляду на стан валютного ринку та структуру валютної ліквідності в банківській системі найбільш затребуваними можуть бути інтервенції з використанням долару США та євро.

Максимальний строк валютних інтервенцій на умовах своп (як для підтримки ліквідності, так і валютних інтервенцій) не може перевищувати 30 календарних днів.

Національний банк також затвердив єдиний принцип ціноутворення за такими операціями. Передбачається, що показник, який відображає різницю між процентними ставками під час купівлі валюти Національним банком у банків на умовах своп, не може бути меншим за різницю облікової ставки + 2 в.п. і ставки Libor – 1 в.п. Натомість під час продажу валюти Національним банком цей показник не може бути більшим за різницю облікової ставки – 2 в.п. і ставки Libor + 1 в.п.

Для цих розрахунків береться ставка Libor за відповідною іноземною валютою, встановлена того робочого дня, що передує дню укладання угоди. Якщо угода “своп” укладається на строк до 7 днів включно, то для розрахунку беруться ставки Libor на 7 днів. Якщо угода “своп” укладається на більший строк, то для розрахунку беруться ставки Libor на 1 місяць.

категорії
Економіка

Публікації по темі