НБУ прокоментував зміни ВВП України

Основним драйвером зростання ВВП у ІІІ кварталі 2018 року очікувано виступав внутрішній попит.

У IІI кварталі 2018 року економіка України зросла на 2,8% у річному вимірі, сповільнившись з 3,8% р/р у ІI кварталі. Про це свідчать розгорнуті показники ВВП за IІI квартал 2018 року, опубліковані Державною службою статистики України. Сезонно скоригований рівень реального ВВП підвищився на 0,4% порівняно з попереднім кварталом, повідомляє НБУ.

Фактичні темпи зростання реального ВВП у IІI кварталі 2018 року були близькими до оцінки Національного банку, опублікованій у Інфляційному звіті за жовтень 2018 року (3,1% р/р).

Основним драйвером зростання ВВП у ІІІ кварталі 2018 року очікувано виступав внутрішній попит як споживчий, так і інвестиційний.

Зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств прискорилося до 9,7% р/р внаслідок підвищення заробітних плат, пенсій, збільшення переказів трудових мігрантів в Україну, а також відносно високих і стабільних споживчих настроїв населення.

Натомість кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління знизилися на 6,7% р/р, відображаючи стримані темпи зростання видатків бюджету.

Інвестиційна активність залишалася одним з важливих факторів економічного зростання.
Валове нагромадження основного капіталу (ВНОК) продовжило зростати значними темпами – 9,7% р/р, хоча воно дещо знизилося порівняно з попередніми періодами під впливом погіршення фінансових результатів підприємств і їх ділових очікувань.

У ІІІ кварталі відновилося зниження фізичного обсягу експорту товарів та послуг (на 5,2% р/р). Це було зумовлено, зокрема, певним погіршенням зовнішньої кон‘юнктури для українського експорту, меншим, порівняно з минулим роком, врожаєм ранніх зернових культур, а також ремонтними роботами на окремих металургічних підприємствах і логістичними труднощами через загострення ситуації в Азовському морі.

Водночас стійке зростання внутрішнього попиту зумовило прискорення імпорту товарів та послуг (до 5,1% р/р). Як наслідок, від’ємний внесок чистого експорту в зростання реального ВВП збільшився до 4,8 в. п.

У розрізі видів діяльності уповільнилися темпи зростання валової доданої вартості як сільського господарства (до 3% р/р), так і переробної промисловості (до 1% р/р). Однак завдяки стійкому внутрішньому попиту поліпшилися показники торгівлі, транспорту, секторів послуг та будівництва.

Зважаючи на опубліковані дані за ІІІ квартал та наявну інформацію в поточному кварталі, очікується, що зростання реального ВВП за підсумками 2018 року буде близьким до прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2018 року (3,4%).

категорії
Економіка

Публікації по темі