У Парламенті планують законодавчо затвердити зростання ВВП на рівні 7%

У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030»

У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030», яким передбачено закріпити серед національних цілей сталого розвитку України забезпечення щорічного зростання ВВП.

Відповідний законопроект №9015 зареєстрований в парламенті і оприлюднений на його сайті.

Проектом пропонується закріпити на законодавчому рівні 7 стратегічних цілей, зокрема сприяння інклюзивної збалансованому низьковуглецевих економічного зростання і життєздатною інфраструктурі. В рамках цієї мети визначені оперативні завдання: зростання ВВП до рівня 7%, збільшення обсягів фінансування науки за рахунок усіх джерел до 3% ВВП і забезпечення бюджетного фінансування наукової і науково-технічної діяльності в розмірі не менше 1,7% ВВП .

Крім того, серед таких завдань зміна структури експорту в бік зростання продукції і послуг з високою часткою доданої вартості, зокрема, до 2030 року підвищення в структурі експорту частки продукції високотехнологічних секторів економіки до 15%.

Пропонується також визначити серед економічних завдань підвищення зайнятості населення до 70% у 2030 році за рахунок створення нових робочих місць.

Також законопроектом пропонується визначити завданням до 2025 року припинити практику використання дитячої праці в усіх її формах.

Запропоновано до 2030 року збільшити площу земель сільськогосподарського призначення, зайнятих під органічним виробництвом, до 3 млн га і забезпечити щорічний приріст, починаючи з 2020 року, обсягів виробництва та реалізації органічної продукції мінімум на 5%.

Проект стратегії пропонує визначити стратегічною метою подолання бідності та скорочення нерівності, зокрема гендерного.

Досягти цього пропонується через ліквідацію крайньої бідності (в Україні визначається як добове споживання на суму менше 5,05 долара США за паритетом купівельної спроможності) до 2025 року. Крім того, через скорочення до 2030 року вдвічі (до 36%) частки домогосподарств, які за оцінкою матеріального добробуту відносяться до бідних за критеріями ООН .

категорії
Політика

Публікації по темі